Wat de exacte regelgeving omtrent wapenbezit en -gebruik in Vlaanderen betreft, kan ik bij de overheid niet direct een simpele en duidelijke richtlijn terugvinden, het vraagt duidelijk meer opzoekwerk om tot een duidelijk en volledig antwoord te komen, hieronder de eerste resultaten van mijn zoektocht en hopelijk kan dit uiteindelijk leiden tot een simpel maar volledig overzicht van wat wel en niet kan in Vlaanderen.

Iedereen die in België een wapen bezit, moet in principe rekening houden met de “Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens”, beter bekend als de Belgische wapenwet. Deze wet dateert van 8 juni 2006.

Publicatie Belgische wapenwet in het Belgisch Staatsblad (PDF)

Na een tussenkomst van het Grondwettelijk Hof en een evaluatie van de toepassing van de wet door het Parlement, werd deze wet op een aantal punten aangepast. Deze nieuwe bepalingen evenals de bepalingen die nog niet van kracht waren, zijn in werking sinds 1 september 2008. Een overzicht van deze nieuwe bepalingen kan je terugvinden in de brochure: de aangepaste wapenwet (3de editie) (PDF)

Aangezien de wapenwet soms dubbelzinnig is opgemaakt en daardoor makkelijk verkeerd te interpreteren is, volgde er in 2010 en 2011 enkele omzendbrieven die de wapenwet in detail behandelen.

Gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens (PDF)

De omzendbrief van 25 oktober 2011 is een document van 167 blz (!) en verduidelijkt de wapenwet in detail. Niet iets dat je even tussendoor leest dus, ik zal trachten de belangrijkste zaken bondig op te lijsten in enkele detailposts.

  1. voorwaarden bezit vuurwapens in België
  2. voorwaarden bezit messen in België
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *