over messen - zelfredzaam.be

Over messen

Messen worden in de Belgische wapenwet ondergebracht onder de ‘blanke wapens’. Alle blanke wapens vallen dan weer onder de ‘vrij verkrijgbare wapens’. Let wel, enkele types van messen vallen onder de verboden wapens.

Wat zijn blanke wapens?

Blanke wapens zijn wapens die zijn ontworpen om te doden of te verwonden door middel van een direct contact met het slachtoffer.

(definitie omzendbrief Belgische wapenwetgeving)

Als we binnen de blanke wapens naar de niet-verboden messen kijken, hebben we het over alle:

 • keukenmessen
 • zakmessen
 • vaste messen
 • dolken
 • zwaarden
 • bajonetten
 • enz…

De grootte en vorm van al deze messen speelt dus geen enkele rol.

Let wel: Aangezien de blanke wapens onder de vrij verkrijgbare wapens vallen in de wetgeving, zouden sommigen dit kunnen misinterpreteren als  zijnde vrij te gebruiken of te dragen wapens.

Dit is niet het geval, je hebt steeds een wettige reden nodig om deze wapens te dragen, aan jou dus om een geldige uitleg te geven aan je wapendracht. Indien je in het kader van wapendracht of -gebruik dus voor de rechter zou verschijnen, zal deze oordelen over de geldigheid van de reden.

Het spreekt voor zich dat de aanvaardbaarheid van die reden sterk zal samenhangen met de geschiktheid van het wapen voor de activiteit beoefend door de drager, en de al dan niet verantwoordelijke wijze waarop die activiteit wordt beoefend.

Bijvoorbeeld: Als je net aan het vissen was toen je werd lastiggevallen en die persoon door omstandigheden op je vissersmes eindigt, zal je meer kans maken vrijgesproken te worden dan wanneer je als dakloze junkie iemand aan je push blade rijgt omdat je dacht dat die je tabak gestolen had, logisch eigenlijk.

Bij fouilles is de meest gegeven reden van messendracht trouwens “zodat ik mijn appeltje kan schillen”, yeah right. Junkies eten geen appels.

Verdere verboden en toegelaten handelingen

 • Enkel meerderjarigen mogen messen bezitten of aankopen.
 • Vrij verkrijgbare wapens mogen niet over internet verkocht worden.

Ik koop al mijn messen online. Dit wil zeggen dat al die online shops dan eigenlijk illegaal bezig zijn volgens de Belgische wet. Of zie ik dit verkeerd?

Wapens vs werktuigen

In de omzendbrief wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen een wapen en een werktuig.

Sommige voorwerpen zouden als wapen kunnen worden beschouwd, of lijken erop, zonder dat het over eigenlijke wapens gaat. In geval van twijfel kan de volgende indicatieve definitie van een wapen worden gehanteerd: een wapen is een voorwerp dat werd ontworpen of vervaardigd met als doel het bedreigen, het verwonden of het doden van mensen of dieren.

Op basis hiervan kan bijvoorbeeld worden gesteld dat een nagelpistool, een zaag en een bijl (tenzij het zou gaan om een primitieve strijdbijl) geen wapens zijn, maar werktuigen. Een gewoon keukenmes is in die zin evenmin een wapen, maar veel andere messen worden in de regelgeving uitdrukkelijk toch als wapens beschouwd omwille van het inherente gevaar dat er vanuit gaat.

Het blijft een kwestie van creatief zijn in je wapenkeuze dus. Dit geldt zeker in het kader van de wettige zelfverdediging, maar daarover later meer.

Verboden wapens

Uiteraard is het verboden een verboden wapen te dragen. Maar in tegenstelling tot de oude regelgeving is nu ook het loutere bezit van een verboden wapen verboden en strafbaar geworden.

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, worden de verboden wapens in beslag genomen, verbeurd verklaard en vernietigd, zelfs indien zij niet aan de veroordeelde toebehoren.

Het is tevens verboden om reclame te maken voor verboden wapens. Als ik hier dus ooit iets over een wapenstok, taser of pepperspray zou posten, maak ik daar dus geen reclame voor he, ‘t is gewoon een bespreking.

De messen die onder de verboden wapens vallen:

 • spring- en valmessen met slot, stiletto’s (mes waarvan het lemmet door een mechanisme of door de zwaartekracht uit het heft wordt gebracht en automatisch wordt geblokkeerd)
 • vlindermessen
 • messen die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp (bijvoorbeeld een mes verborgen in een riem);
 • werpmessen (mes waarvan het bijzonder evenwicht toelaat met precisie te werpen)
 • ballistische messen (mes waarbij het lemmet dmv van een veer wordt afgeschoten)

Onthoud dus dat je buiten bovenstaande lijst met uitzonderingen alle messen mag bezitten, maar ze niet als wapen mag gebruiken of bij je mag dragen, tenzij je daar een goede reden voor hebt.

Ik heb zelf steeds een klein (EDC) zakmes bij en in m’n bug out bag zit een groter vast mes. Als ik echter in een bug out situatie verkeer, zie ik dit als een wettige reden om m’n grote tactische messen bij me te hebben, geen probleem dus denk ik.

2 thoughts on “Over messen”

 1. Vrij verkrijgbare wapens : dit soort wapens mag je hebben zonder vergunning. Het gaat hier o.m. over wapens die onklaar gemaakt zijn door de proefbank van Luik, historische wapens die vermeld zijn in een KB, seinpistolen, alarmwapens en niet-vuurwapens (luchtdrukwapens en sommige kruisbogen).

  Ik denk dat een mes geen wapen is volgens de belgische wet.

  Volgens artikel 135 van het Strafwetboek wordt onder het woord “wapens” begrepen : alle toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men ter hand heeft genomen om te doden, te verwonden of te slaan, zelfs indien men er geen gebruik van gemaakt heeft.

  Daar heb ik geen mes voor mij me. Dus ook geen wapen.

  1. Hoi Henk,

   Inderdaad logisch geredeneerd en ik volg deze denkpiste ook in mijn post:

   Onthoud dus dat je buiten bovenstaande lijst met uitzonderingen alle messen mag bezitten, maar ze niet als wapen mag gebruiken of bij je mag dragen, tenzij je daar een goede reden voor hebt.

   Maar wat is een goede reden? Wanneer wordt het werktuig dat je bij je draagt opeens een wapen? Hoe kan je het nut / de noodzaak van het dragen van een mes nog aantonen nadat je er bv. iemand mee verwond hebt in een situatie van wettige zelfverdediging?

   De wetgeving blijft hierin naar mijn gevoel veel te vaag en voor misinterpretatie vatbaar. Aan de politie of de rechter om te beslissen en aan ons om het dragen van onze werktuigen te verdedigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>