drinkwater - zelfredzaam

Drinkbaar water

Mijn plan om steeds voldoende drinkbaar water voorhanden te hebben begint stilaan zijn finale vorm aan te nemen.

Want dan mag je nog je noodvoorraden voedsel, wapens, brandstof, etc. op orde hebben, zonder drinkbaar water ga je dood. Daarom ook dat ik dat punt snel op orde wil hebben.

Zonder drinkbaar water ga je dood.

Ik reken om en bij de 3 liter drinkbaar water per persoon per dag. Akkoord, dat is ruim gerekend, maar liever ruim dan te krap. In geval van voedselschaarste haal je nl. minder vocht uit eten en meer uit drinken en in geval van ziekte heeft een mens ook meer water nodig dan normaal.

Initieel wil ik een watervoorraad van 30 dagen aanleggen. Dit geeft dus een totaal van ongeveer 360 liter drinkwater voor ons gezin van 4.

2 van de 4 gezinsleden zijn jonge kinderen, maar die hebben sowieso al meer water nodig dan volwassenen, daar wil ik dus zeker niet op besparen. Later wil ik onze voorraad uitbreiden tot 90 dagen.

90 dagen watervoorraad voor 4 komt overeen met 1000 liter drinkwater, 1 kuub drinkwater dus.

Hoe opslag van drinkbaar water voorzien?

Ik heb enkele verschillende manieren voorzien om aan die hoeveelheid drinkbaar water te komen, de werkwijze per manier beschrijf ik steeds in een aparte post, te beginnen met flessenwater, de rest volgt:

  1. flessenwater
  2. leidingwater
  3. regenwater
  4. grondwater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>